WEB DESIGN • WWW.DC-3.DK
Velkommen Vi tager hånd om det gode haveliv Copyright© DC-3 Reklamebureau - Kolonihaveforbundet Nordøstsjællandskredsen 2. KVARTAL I HAVEN

April


I april er der ved at være rigtig gang i haven og hvis du har anskaffet dig et jordtermometer, kan du kontrollere om temperaturen kommer op på 10 grader eller mere. Når det er tilfældet, kan du nemlig begynde at så nogle af de grøntsager, der ikke er ret varmekrævende, direkte i jorden. For at sikre, at de klarer perioder med lavere temperatur, det forekommer jo ind imellem, kan du lave plastbuer, der dækker det tilsåede areal. Det er vigtigt, at plasten ikke berører planterne, for det kan svide plantetoppen.


Hvis du har mod på selv at så tomater og agurker til udplantning i vækshuset kan du så fra nu af. Jo senere på måneden du sår, jo bedre småplanter får du. De bliver kortere og mere faste fordi der er mere lys og dermed bliver de mere modstandsdygtige overfor angreb af sygdomme og skadedyr.


Det er nu, du kan begynde at fjerne visne toppe fra stauderne. Lavendler, roser mv. kan også beskæres. Lavendler skæres så langt ned som muligt, men der skal være blade tilbage på stænglerne. Lavendel skyder ikke ret godt fra bart ved.


Bunddækkende roser med fine skud, kan klippes med en hækkesaks mens de mere kraftige og oprette roser beskæres med en saks lige oven over en knop. Jo længere nede mod jorden du klipper, jo færre og jo større blomster får du. Hvis knoppen vender udad kommer det nye skud også til at vende udad, og det er en stor fordel hvis der skal komme lys og luft til planten. Hvis du har klatre- og slyngroser og evt. gammeldags, store rosenbuske kan en udtynding friske op og give ny livskraft til planterne.
Maj


Maj er somme tider en af de bedste måneder i året. Der er grøde overalt, lysegrønt løv og en varm jord, der kalder på at der skal plantes og sås i den.


Græsplænen er i fuld vækst og hvis væksten skal fortsætte for fuld kraft så plænen bliver tættere og mere fri for ukrudt kan det betale sig at gøde den med 3-4 kg NPK-gødning pr. 100 m2. Hvis græsafklippet bliver liggende kan det tilføre lidt næring, når det nedbrydes.

Sidst på måneden er det tid at plante grøntsager ud, hvad enten du selv har tiltrukket dem eller de købes. Det samme gælder grøntsager til væksthuset, fx agurk, melon, aubergine. Tomat og peber kan plantes ud en uge til 14 dage før de mere varmekrævende væksthusgrøntsager.


Der kan stadig forekomme nattefrost, så vær forberedt på at dække sarte afgrøder, og pas på at plast ikke lægger sig direkte på planterne, det kan give svidning.


Hvis du har planer om at anlægge et surbundsbed er der mange plantearter at vælge imellem, ikke kun prydplanter som rododendron. Tænk også på bærbuske som blåbær og de lave tyttebær. I maj måned kan du i almindelighed gå ud fra, at der skal vandes, da fordampningen er ca. 86 mm og den nedbør der normalt falder kun er ca. 48 mm. Du skal tilføres ca. 10 l vand pr. m2 for at jorden bliver tilstrækkeligt gennemfugtet.

Juni


Planterne har travlt, de har kun knapt et halvt år at vokse i før det igen bliver vinter og væksten går i står. Derfor er juni også den måned, hvor der i almindelighed er travlt med klipning og beskæring. Mange haveforeninger har en regel om, at hækken skal være klippet før Skt. Hans. Det sker ikke mindst fordi hækkene ellers vil brede sig, så det kan være svært at komme forbi. Der er dog også røster fremme om, at man skal vente med at klippe indtil fuglene har fået deres unger på vingerne. Der går hvert år mange fugleunger tabt ved klipning.


Formålet med beskæring er sikre planterne bedst mulig udvikling i en have, hvor der ikke er plads til at de breder sig uhæmmet. Derfor anbefales også at der ikke plantes træer, der bliver alt for store.


Planterne fortæller selv den opmærksomme haveejer hvordan de vil udvikle sig. Knopperne lyver ikke. De viser hvilken vej de nye skud vil komme. Hvis knoppen altså peger ind mod midten af busken vil skuddet komme den vej, og hvis det peger udad mod vil skuddet udvikle sig den vej. Da det gælder om at sikre lys og luft til busken, vil det normalt være klogt at skære et skud lige oven over en knop, der vender udad. For buske gælder hvad man kan kalde tredjedelsbeskæring. Ikke at der fjernes en tredjedel af skuddenes længde men en tredjedel af skuddenes antal. Hvis der altså er 12 skud i en busk kan man sagtens fjerne de fire af dem helt nede ved jorden eller så langt inde ved stammen som muligt, uden at stammen såres. På denne måde fornys busken hvert tredje år og der kommer lys og luft til den. Udefra set vil busken fylde lige så meget og bladene og blomsterne vil være større og frodigere at se på.


Tidligt blomstrende planter i krukker og altankasser kan skiftes ud med egentlige sommerplanter, der holder resten af året. Husk at sommerplanter udvikler sig bedst hvis visne blomster fjernes hurtigst muligt efter afblomstring. Planter i krukker og altankasser har begrænset jord til rådighed og kræver meget regelmæssig vanding, måske en eller flere gange om dagen, når det er rigtig varmt. Desuden vil planterne kvittere hvis de også en gang imellem får tilført lidt næring.Hvis du har mod på selv at så tomater og  agurker til udplantning i væksthuset, kan  du så fra nu af. Maj er somme tider en af de bedste måneder  i året. Græsplænen er i fuld vækst. Juni er er i almindelighed den måned  hvor der er travlt med klipning og  beskæring. Tekst og foto: Grethe Bjerregaard GÅ TIL TOPPEN Copyright© Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællandskredsen | 2014 | All Rights reserved | Kontakt webmaster
WEB DESIGN • WWW.DC-3.DK