Kolonihaveforbundet Nordøstsjællandskredsen
..Vi tager hånd om det gode haveliv..!

NYE REGLER FOR FYSISKE GENERALFORSAMLINGER FRA 06. MAJ

Danmark er i fuld sving med at genåbne. Vi har tidligere skrevet om vigtige datoer for, hvornår forsamlingsforbuddet mindskes. Disse regler gælder stadig, men nu er der kommet særlige regler, der supplerer de gældende. 

Større, siddende forsamlinger

De nye regler for ”siddende forsamlinger” betyder, at I nu kan være forsamlet op til 1000 personer, hvis I er inddelt i sektioner af 500 personer. Vi kan derfor se, at det er muligt for stort set alle vores haveforeninger at afholde generalforsamlinger. I må dog ikke afholde dem i jeres egne forsamlingshuse/lokaler.

Krav til lokalet

Indtil   d. 23. maj gælder forbuddet mod at holde foreningslokaler lukket. Det betyder, at vi kan forvente en ny bekendtgørelse inden 23. maj, og det vil fremgå af den, om I efterfølgende kan benytte foreningslokalerne til de fysiske generalforsamlinger.

Indtil I igen kan være i jeres foreningslokaler, skal I afholde generalforsamlingen et sted, hvor erhvervsdrivende har ansvaret for lokalet (dvs. konferencesteder, hoteller osv.). I er derfor velkomne til at skrive i jeres indkaldelse, at der kommer endelig information om, hvor generalforsamlingen afholdes, når I ved, om I kan bruge foreningens lokaler, eller om I skal finde et andet sted.

Krav til siddende forsamlinger

Hvis I overvejer at afholde de fysiske generalforsamlinger, er der en række krav, I skal opfylde.
• Det er ikke et krav, men en rigtig god idé at foretage deltagerregistrering med navn og kontaktinfo. Det kan være, der efterfølgende bliver behov for smittesporing
• I må maks. være 1000 personer og de skal opdeles i grupper på maks. 500 personer
• Det er et lovbestemt krav, at deltagere skal fremvise coronapas. Det gælder for alle fra 15 år og opefter. Da bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen, er det dem, der skal sikre, at kravet efterleves. Det er lovligt at afholde generalforsamlingen, selvom nogle medlemmer ikke har coronapas og derfor ikke kan deltage.
• Lokalet skal have mindst 2 m2 pr. person.
• Deltagerne skal sidde min. 1 meter fra hinanden (undtagen hvis det er familie, der er i samme ”boble”)
• Deltagerne skal sidde ned og have faste pladser
• I denne situation er det lovligt i god tid at kræve tilmelding til generalforsamlingen. Det er noget, vi anbefaler, at I gør, da bestyrelsen skal have tid til at sikre arealkrav og afstandskrav
• Når I ikke sidder ned, skal I bruge mundbind/visir og det gælder for deltagere fra og med 12 år og opefter
• I må ikke servere mad/spise mad
• Hvis I er flere end 500 deltagere, skal I udarbejde en sundhedsplan. Se §9 her
• I skal have fokus på ventilation
• I skal sikre, at der er information om de almindelige coronaregler, og alle deltagere skal have adgang til håndsprit eller vand og sæbe

Kilde: Retsinformation "Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19"