Kolonihaveforbundet Nordøstsjællandskredsen
..Vi tager hånd om det gode haveliv..!

Søg optagelse på venteliste til en ​have. Klik her

Velkommen til Kredshjemmesiden

Velkommen til Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællandskredsens 'NOK' hjemmeside

Vi håber med denne hjemmeside, at du kan finde svar på mange af dine spørgsmål.

Du er altid velkommen til at skrive til os. Kontaktpersonerne finder du her.

God fornøjelse på hjemmesiden.

Velkommen til Kredsens nye hjemmeside. Du kan scrolle frem og tilbage, eller navigere via menuen

Nye regler for generalforsamlinger pr. 6. maj. Læs mere  her

forbund OG KREDS

Læs om Kredsens historie

Kolonihaveforbundet samarbejder med 75 kommuner og 406 foreninger og er øverste organ for ca. 40.000 kolonister fordelt over hele Danmark. Forbundet ledes af Forbundsformand Preben Jacobsen. 

Kolonisterne har af forbundet lejet en brugsret på en havelod i en af de mange kolonihaveforeninger.
En del kolonister specielt i Københavns området er medlemmer i en andelshaveforening og ejer som sådan deres havelod i foreningen. Forbundet er decentralt delt op i 39 kredse. Forbundet afholder løbende kurser for på denne måde at dygtiggøre foreningsbestyrelser og medlemmerne i foreningerne.

Hvert 3 år afholder Forbundet ordinære kongresser, hvor almene problemstillinger bliver drøftet. Endvidere vælger kongressen Forbundsformand, Næstformand og en Hovedbestyrelse på 39 medlemmer samt et Forretningsudvalg ud fra hovedbestyrelsens midte. Der afholdes hovedbestyrelsesmøder 2 gange årligt.

Det daglige arbejde på forbundskontoret ledes af Forbundsformanden, Næstformanden, Forretningsudvalget samt direktør Ditte Jensen. 
Ditte Jensen er sekretær for Forbundsformand,  Næstformand, Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse.
Endvidere er der på forbundskontoret ansat et administrativt personale. Juridiske spørgsmål besvares af forbundets jurister, og kan fremsendes på jura@kolonihave.dk

Kolonihaveforbundet
Smedeholm 13 C, 2. sal
2730 Herlev
Tel.: 38 28 87 50
info@kolonihave.dk
www.kolonihaveforbundet.dk

___________________________________________________________________

Kolonihaveforbundet Nordøstsjællandskredsen 'NOK'

Kolonihaveforbundets kreds 5 'Nordøstsjællandskredsen' fungerer som samarbejdspartner for Forbundet samt for nedennævnte 5 Kommuners kommunalbestyrelser og disses forvaltninger:
      
• Allerød Kommune            
• Gentofte Kommune            
• Hørsholm Kommune            
• Lyngby-Taarbæk Kommune            
• Rudersdal Kommune            
• Furesø Kommune

Kredsbestyrelsen er ligeledes service- og samarbejdsorgan for de 26 foreninger der hører hjemme under Nordøstsjællandskredsen. Kredsbestyrelsen behandler sager for foreningerne såsom forhandling om- og prisfastsættelse af kommunale foreningslejemål, vedtægtsspørgsmål, bebyggelsesspørgsmål samt andre foreningsmæssige problemstillinger m.m.
Kredsbestyrelsen afholder 10 bestyrelsesmøder årligt samt arangerer kurser og den årlige præmiefest. Kredsen afholder 'NOK' møder 2 gange årligt. Ligeledes afholdes der årligt et ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde.
Til kredsbestyrelsen er tilknyttet en havefaglig uddannet konsulent der årligt foretager havebedømmelser og havevandringer m.m. Kredsen ledes af Kredsformand Karsten Kehlet.

KREDSBESTYRELSEN • KONTAKTPERSONER

Kredsformand
hovedbestyrelsesmedlem samt
medlem af forretningsudvalget i Kolonihaveforbundet


Karsten Kehlet - H/F Hestkøbgård
Birkerød Parkvej 160, 3460 Birkerød
Tel. 31 10 58 10
post@nok-kolonihave.dk

Kredsnæstformand
hovedbestyrelsesmedlem 


Carsten Christiansen - H/F Solvang 
Bernstorffsvej 157, 2920 Charlottenlund
Tel. 31 13 03 28 
post@nok-kolonihave.dk

Kredskasserer

Vibeke Behrmann - H/F Bernstorff 
Gentoftegade 55A, 4. tv., 
2920 Gentofte
post@nok-kolonihave.dk

Kredssekretær

Anette Theis - H/F Bredely
Tel.: 40 85 21 11
post@nok-kolonihave.dk

Bestyrelsesmedlem

Giusi Fabiano - H/F Sjælsø
Tel.: 40 21 94 56

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Olsen - H/F Ermelund
Tel.: 25 42 03 03
Hf.ermelund.formand@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem

Weinhardt Brunsgaard
H/F Lundtoftehaverne
Tel.: 21 47 84 36
lthaverne@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Allan Hansen - 
H/F Tornevang
Tel.: 40 63 83 89
knockoutallan@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Steen Hoby Andersen
H/F Lundtoftegård
Tel.: 51 50 07 79
steenhoby@hotmail.com

Bestyrelsessuppleanter
Kent Nielsen, H/F Tornevang - Lena Thorius, H/F Virumgård  

Webmaster www.nok-kolonihave.dk
Karsten Kehlet - Kontakt webmaster

Havekonsulent
Grethe Bjerregaard - Tel.: 20 16 63 91 • gb@kolonihave.dk

Revisorer
Henny Kortbæk, Gentofte - Vibeke Vagn Larsen, Nærum

TILSLUTTEDE FORENINGER

Kredsens 26 tilsluttede foreninger 

Allerød Kommune: 
H/F Grøndal 

Gentofte Kommune:  
A/F Tuborg haveby - H/F Bernstorff 
H/F Solvang - H/F Knæbjerget 

Hørsholm Kommune: 
A/F Hørsholm   

Lyngby-Taarbæk Kommune: 
H/F Bredely - H/F Ermelund - H/F Lundtoftegaard  
H/F Lyngen - H/F Stadion - H/F Fuglsang - 
H/F Virumgaard - H/F Lundtoftehaverne 
H/F Skovmosen

Rudersdal Kommune:  
N/F Majsletten - H/F Nærum og Omegn - 
N/F Rundforbi - H/F Søllerød - N/F Vangebo - H/F Vedbæk - 
N/F Wesselsminde - H/F Birkerød - H/F Hestkøbgård - 
H/F Sjælsø - H/F Tornevang 

I alt 1361 haver 

H/F=Haveforening
N/F=Nyttehaveforening
A/F=Andelshaveforening

Kontaktinformation

Allerød Kommune

H/F Grøndal, 
Røglevej 63, 3450 Allerød
Formand: Torben Juel Eriksen 
Tel:40139094
groendal@live.dk
www.hfgrøndal.dk

Gentofte Kommune 

H/F Bernstorff, 
Solbakkevej 49, 2820 Gentofte
Formand: Knud Lauritzen 
Tel:24832175
knudbit@gmail.com
www.hf-bernstorff.dk

H/F Solvang, 
Nybrovej 50, 2820 Gentofte
Formand: Carsten Christiansen 
Tel:31130328
oakc@mail.dk
www.solvanghaveforening.dk

A/F Tuborg Haveby, 
Ellegaardsvænget 8, 
2820 Gentofte 

H/F Knæbjerget, 
Nybrovej 78, 2820 Gentofte
Formand: Camilla Næsborg 
Tel:25782619 
c.naesborg@mail.dk
www.hfknaebjerget.dk 

Hørsholm Kommune 

A/F Hørsholm, 
Hvedevej 22, 2970 Hørsholm 
formand2970@gmail.com 

Lyngby-Taarbæk Kommune 

H/F Bredely, 
Bredebovej, 2800 Lyngby
Formand: Vibeke Lenskjold 
formanden@hf-bredely.dk   
www.hf-bredely.dk 

H/F Ermelund, 
Ermelundsstien, 2800 Lyngby
Formand: Jørgen Olsen 
Tel:25420303  
Hf.ermelund.formand@gmail.com
www.hfermelund.dk

H/F Lundtoftehaverne, 
Lundtoftevej, 2800 Lyngby
Formand: Weinhardt Brunsgaard 
Tel:21478436 
lthaverne@gmail.com 

H/F Lyngen, 
Lundtoftevej 81, 
2800 Lyngby
Formand: Steen Tolstrup 
Tel:20833337 
steen4588@gmail.com 
www.hf-lyngen.dk 

H/F Stadion, 
Lundtoftevej 65-79, 2800 Lyngby
Formand: Mitzi Bachhausen 
Tel:23718407
bachhausen.mitzi@gmail.com 
www.hf-stadion.dk

H/F Fuglsang, 
Virumvej 32-40, 2830 Virum 


H/F Virumgaard, 
Irismarken 3, 2830 Virum
Formand: Lena Thorius  
Tel:21464583
virumgaard@virumgaard.dk

H/F Lundtoftegård, 
Nymøllevej 135, 2800 Lyngby
Formand: Camilla Pripp Tølbøll 
Tel:29713062 
hflundtoftegaardbestyrelsen@gmail.com 

H/F Skovmosen 

v/Helsingørmotorvejen/
Ermelundsstien, 
Jægersborgvej 53 B, 2800 Lyngby
Formand: Jonas Gammelgaard 
Tel:40296971 
skovmosen_hf@hotmail.com
www.skovmosen-hf.dk 

Rudersdal Kommune 

N/F Majsletten, 
Langhaven, 2950 Vedbæk
Formand: Christian Nørgaard  
bestyrelsen@majsletten.dk
www.majsletten.dk

H/F Nærum og Omegn, 
Nærumgaardsvej 73, 2850 Nærum
Formand: Jens Larsen 
Tel:45800200 - 24413211
mail@jenslarsen.dk
www.derundehaver.dk/

N/F Rundforbi, 
Egebækvej, 2850 Nærum
Formand: Hans Thiesen 
Tel:20240542 - 4542 0542
hvtoglrt@mail.dk
www.bricksite.com/hf-rundforbi.dk

N/F Søllerød, 
Søllerødvej, 2840 Holte
Formand: Johnny Kyed 
Tel:29444136
shf@live.dk

N/F Vangebo, 
Vangeboled, 2840 Holte
Formand: Svend Sandholm Pedersen 
Tel:21283774
svend_sandholm@hotmail.com

H/F Vedbæk, 
Skyttehaven 17, 2950 Vedbæk
Formand: 
www.hf-vedbæk.dk

N/F Wesselsminde, 
Wesselsmindevej 7, 2850 Nærum
Formand: Vibeke Vang Larsen
Tel:61463963
vibeke@vagn-larsen.com 

H/F Birkerød, 
Havestien, 3460 Birkerød
Formand: Marianne Andersen 
Tel:51505966
blakiemis@hotmail.com 

H/F Hestkøbgaard, 
Blåbærstien 11, 3460 Birkerød
Formand: Karsten Kehlet 
Tel:31105810
hestkobgaard@hestkobgaard.dk
www.hestkobgaard.dk 

H/F Sjælsø, 
Byagervej 200, 3460 Birkerød
Formand: Per Holmgreen 
Tel:20104738
perholmgreen@gmail.com 

H/F Tornevang, 
Tornevangsvej, 3460 Birkerød
Formand: Kent Nielsen 
Tel:22965738
formand@hf-tornevang.dk 

HAVEKONSULENT

Havepræmiering

HAVEKONSULENT GRETHE BJERREGAARD
Tel.: 20 16 63 91
Email: gb@kolonihave.dk


Grethe Bjerregaard er gennem Kolonihaveforbundet tilknyttet 'NOK' som havekonsulent. Grethe bistår kredsbestyrelsen omkring havetekniske spørgsmål. Grethe Gennemfører årlige havevurderinger i foreningerne i forbindelse med præmieringerne ved Kredsens præmiefest. Der anvendes karakterer fra 1 til 10 i kategorierne: Orden, væksternes sundhed, anlæg og havens helhedsindtryk.

Grethe tilrettelægger og afvikler kurser i almene havespørgsmål samt gennemfører havevandringer i foreningerne og bistår enkeltmedlemmer med anlæg af deres egen have m.v.
Kredsbestyrelsen skal anbefale at de tilsluttede foreninger og deres medlemmer om at gøre brug af Grethe Bjerregaards store ekspertise.


Klik her hvis du vil se et større billede af diplomerne

Ansøgning om optagelse på venteliste til en have tilsluttet Nordøstsjællandskredsen

Kredsen administrerer opskrivning til ventelisten for følgende foreninger

Allerød Kommune
H/F Grøndal

Lyngby Taarbæk Kommune
H/F Fuglsang
N/FLundtoftehaverne
Der er bopælspligt i Lyngby Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune
N/F Majsletten
N/F Rundforbi
N/F Søllerød
N/F Vangebo
N/F Wesselsminde
H/F Vedbæk
Rudersdal Kommune
H/F Birkerød
H/F Sjælsø
H/F Tornevang
H/F Hestkøbgård

Hestkøbgård optager pt. kun borgere bosat i Rudersdal Kommune

Alle andre foreninger skal kontaktes direkte. Kontaktoplysninger finder du her

Det koster kr. 175,00 pr. år at stå på venteliste. Beløbet bedes indbetalt på flg. giro konto
Kolonihaveforbundets Nordøstsjællandskreds
Gentoftegade 55A, 4. tv., 2820 Gentofte
Giro: 01-5441676

Optagelse på ventelisten vil først ske når beløbet er registreret på kredsens konto.
Ventelistegebyret dækker kun for det indeværende kalenderår. 

Man skal ligeledes bemærke, at undlader man et år at betale ventelistegebyret, bliver man slettet fra listen. Hvis man gerne vil tilbage på listen, skal man betale ventelistegebyret, men man bliver stillet bagerst på ventelisten.


På ventelisteformularen, kan man prioritere 3 foreninger som man gerne vil skrives op i. Der er ikke mulighed for yderligere opskrivning.

Bemærk!! Der bliver ikke fremsendt kvittering for optagelse på venteliste til en haveforening. Kredsen administrerer kun opskrivningen. Alt andet hører under foreningerne, og du bedes derfor kontakte de foreninger du er skrevet op i for at forhøre dig om status på ventelisten. Kontaktoplysninger finder du her

Du kan altid kontakte os pr. email: post@nok-kolonihave.dk

Udfyld formularen for at komme på ventelisten. 

VIGTIGT...! Det er et KRAV at felterne er udfyldt iht. beskrivelsen i feltteksten

Tak for din henvendelse. Du bliver skrevet på ventelisten så snart vi har registreret din indbetaling
Der er fejl i din indtastning. Send en mail på post@nok-kolonihave.dk i stedet

KØB OG SALG AF HAVE

Ethvert køb eller salg af en kolonihave foregår efter regler godkendt på Kolonihaveforbundets kongres. Disse regler er stadfæstet ved en afsagt dom af Højesteret den 14. september 2007. Nye godkendte vurderingsregler trådte i kraft den 1. januar 2008. Andre købs- og salgsaftaler er  ulovlige og kan ikke godkendes . Vurderingsreglerne justeres løbende på Kolonihaveforbundets kongresser. 

I nogle kommuner er der bopælspligt i den pågældende kommune hvis man vil købe et kolonihavehus. Ligesom nogle foreninger kun optager borgere fra egen kommune på foreningens venteliste. Ved tvivlspørgsmål bedes man rette henvendelse til de foreninger man ønsker at komme på venteliste hos.

Køb og salg af kolonihavehus forestås af  den Enkelte forenings bestyrelse. Et kolonihavehus kan ikke sælges eller overdrages uden forudgående vurdering, foretaget af Kredsens vurderingsudvalg.

Såfremt et foreningsmedlem ønsker at få vurderet sin have, henvender medlemmet sig til foreningsbestyrelsen, som så retter henvendelse til formanden for kredsens vurderingsudvalg Carsten Christiansen på tel.: 31 13 03 28, eller post@nok-kolonihave.dk. Herefter træffes aftale om tidspunkt for vurderingen.

Kredsvurderingsudvalgets pris for vurdering af have og bebyggelser er pt. kr. 1.200,00 inkl. kørsel. Kredsvurderingsudvalget foretager så en vurdering af medlemmets have og bebyggelser på havelodden efter de på tidspunktet  gældende regler. Resultatet af foretagne vurderinger kan ankes skriftligt til formanden for vurderingsudvalget Carsten Christiansen, post@nok-kolonihave.dk - En revurdering fortages af en Københavnerkreds - pris pt. kr.2400,- 

Kolonihaveforbundet har i samarbejde med Træbrancens Oplysningsråd udregnet kvadratmeterpriser for bebyggelser og havens anlæg m.m. Disse prissatser bliver pristalsreguleret en gang om året.

AKTIVITETSKALENDER

Download af materiale skal foretages fra en computer eller tablet

DOWNLOAD MATERIALE

Diplomer for veldyrket have, miljøvenlig have og børnevenlig have