WEB DESIGN • WWW.DC-3.DK
Velkommen Vi tager hånd om det gode haveliv
WEB DESIGN • WWW.DC-3.DK
Copyright© DC-3 Reklamebureau - Kolonihaveforbundet Nordøstsjællandskredsen HAVEPRÆMIERING Tekst: Grethe Bjerregaard GÅ TIL TOPPEN Copyright© Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællandskredsen | 2016 | All Rights reserved | Kontakt webmaster

Haveforeninger der er tilknyttet

Nordøstsjællandskredsen


Allerød kommune

H/F Grøndal


Gentofte kommune

H/F Bernstorff

H/F Solvang

A/F Tuborg Haveby

H/F Knæbjerget


Hørsholm kommune

A/F Hørsholm


Lyngby-Taarbæk Kommune

H/F Bredely

H/F Ermelund

H/F Lundtoftegård

H/F Lyngen

H/F Stadion

H/F Fuglsang

H/F Virumgård

H/F Lundtoftehaverne

H/F Skovmosen
Rudersdal Kommune

H/F Majsletten

H/F Nærum og Omegn

H/F Rundforbi

H/F Søllerød

H/F Vangebo

H/F Vedbæk

H/F Wesselsminde

H/F Birkerød

H/F Hestkøbgård

H/F Sjælsø

H/F Tornevang


Kredsformand

Karsten Kehlet, tlf. 31105810


Kredskonsulent

Grethe Bjerregaard, tlf. 45886391, 20166391

Hvorfor Havebedømmelse

Kolonihaveforbundet har i godt 100 år foretaget præmiering af veldyrkede kolonihaver. Reglerne for præmieringen er revideret flere gange, senest med mulighed for, ud over den traditionelle havebedømmelse, også at tildele præmier for miljørigtige og børnevenlige haver. Endelig er det muligt for kredskonsulenten at tildele en have en præmie helt efter eget valg.

Havebedømmelsen er et tilbud, som alle medlemmer har ret til at deltage i, hvis ikke andet er besluttet på generalforsamlingen.

Havebedømmelsen er en slags eftersyn af kolonihavens tilstand på bedømmelsestidspunktet. Hver have får tildelt et antal points af kredskonsulenten og de højst bedømte haver modtager som anerkendelse for godt arbejde i haven en værdifuld præmie fra Kolonihaveforbundet. Præmierne fra Kolonihaveforbundet uddeles ved kredsens årlige præmiefest.

Brug retten til at deltage og brug resultatet til at lære af.

Præmierne

Der tildeles en førstepræmie for hver 50 haver i en haveforening og Nordøstsjællandskredsen har derudover to ærespræmier til uddeling blandt alle kredsens haver. Desuden er der mulighed for at uddele enten to børnevenlige præmier (en Kaj Bojesen abe), to miljøvenlige præmier (en Kaj Bojesen pingvin), en miljøvenlig og en børnevenlig præmie samt en konsulentens præmie (en Kaj Bojesen fugl) blandt alle kredsens haver. Præmierne for de traditionelle havevurderinger udskiftes hvert 5. år. En have kan modtage både en traditionel og en af de øvrige præmier samme eller forskellige år, men hver præmie kun hvert 5. år.

Regler for præmiering af veldyrkede haver

Der gives fire karakterer, der bedømmes hver for sig. Der anvendes en karakterskala fra 1 – 10 med 10 som højeste point.

Havens helhedsindtryk

Hvorledes haven præsenterer sig, alsidighed, god udnyttelse af grunden og balance i haven. Bedømmelsen omfatter ikke kun planterne men også havelåger, stier, væksthuse, terrasser mv.

Havens orden

Almindelig orden i bedene, på stier, i væksthuse mv. Brug af jorddækning med fx flis eller kompost trækker ikke ned.

Havens anlæg

Placering af anlæg og bede. God plantesammensætning og god udnyttelse af jorden.

Fine detaljer og nytænkning trækker op.

Planternes sundhed

Planternes frodighed og sundhed. Angreb af smittefarlige sygdomme og skadedyr trækker ned.


Den samlede pointsum er havens resultat.


Regler for præmiering af miljøvenlige haver

Der gives op til 10 i points i en helhedsvurdering.

Grundelementer

Havens orden og standard.

Variation i plantevalg, både grøntsager og prydplanter.

Kompostering.

Vandopsamling.

Ekstra elementer

Redekasser, insektboer, foderbrætter.

Dækafgrøder.

Bunddækkeplanter som holder ukrudt borte.

Havedam i god udformning.

Alternativ energi.


Regler for præmiering af børnevenlige haver

Der gives op til 10 points i en helhedsvurdering.

Grundelementer

Plads til børnene.

Legeområder med hus, bålplads mv.

Udformning af haven til brug for børn.

Ekstra elementer

Mulighed for kæledyr.

Mulighed for hulebyggeri og lignende.

Andre børnevenlige tiltag.


Konsulentens præmie

Ingen pointgivning.

Konsulentens præmie tildeles af konsulenten efter konsulentens valg. Det kan være en detalje i haven, havens særlige udformning, havens særlige udnyttelse mv. der udløser præmien.


Udvælgelse af haver til bedømmelse

1.  Tilmelding af haveforeningen sker til kredsformanden.

2.  Hver enkelt haveforening udtager haver til bedømmelse. Det kan ske      på flere måder:

     • Af bestyrelsen

     • Af et havebedømmelsesudvalg

     • Af en anden haveforening

3.  Kredskonsulenten bedømmer de udtagne haver.

4.  Når alle de udtagne haver er bedømt, udarbejdes en oversigt over      resultaterne. Oversigten sendes via kredsformanden til de enkelte      haveforeninger samt til Kolonihaveforbundet, der leverer præmierne.


Til bedømmelse skal udvælges mindst dobbelt så mange præmieberettigede haver, som der er mulighed for at tildele præmier.
Reglerne for havebedømmelse findes også i en trykt brochure.

Hvis du vil bestille den trykte brochure til din forenings medlemmer, kan det gøres ved at sende en mail  til hestkobgaard@hestkobgaard.dk

Prisen er kr. 6,25 pr. stk. inkl. moms + forsendelse.

Prisen dækker udelukkende trykomkostningerne